Atsiliepimai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė pagalbą palydint į paskutinę kelionę vyrą bei Tėtį Antaną TRAPIKĄ. Gydytojai V.Panavienei, UAB „Stiliaus namai“ ir restoranui „Žuvėdra“ darbuotojams už profesionaliai ir kokybiškai suteiktas paslaugas.

Žmona ir sūnūs

Skaudi nelaimė aplankė mūsų namus, netekome brangaus žmogaus. Dėkojame už šiltą maldą klebonui V. Smagurauskui, giesmininkėms, už užuojautą, gėles ir pagalbą R. Spuliui, Nerijaus Šerėno UAB „Stiliaus namai“ kolektyvui, visiems žmonėms, kurie buvo su mumis, užjautė ir palydėjo į paskutinę kelionę brangų ir mylimą Tėvelį ir vyrą Ramutį LAPĖNĄ.

Žmona ir dukros su šeimomis

Dėkojame už užuojautą, gėles ir visokeriopą pagalbą, laidojant brolį Antaną RASTENĮ, nuoširdžiai dėkoju Ignalinos sen. seniūnui J.Polito, specialistei B. Lukošiūnienei, Laidojimo namų savininkui Nerijui Šerėnui.

Sesuo Genė

Nuoširdų ačiū norime tarti Ignalinos ligoninės intensyviosios terapijos skyriaus personalui ir visiems medikams už suteiktą galimybę atsisveikinti su mylima žmona, Mama, močiute. Taip pat didelę padėką norime išreikšti klebonui V. Smagurauskui, giesmininkėms, kaimynams, draugams ir N. Šerėno laidojimo paslaugų firmai, padėjusiems sunkią gyvenimo minutę gražiai palydėti Danutę MEŠKĖNIENĘ į paskutinę kelionę.

Meškėnų šeima

Dėkojame Ceikinių parapijos klebonams, UAB Šilumos tinklai kolektyvui, UAB Stiliaus namai direktoriui Nerijui Šerėnui, giminėms, draugams, kaimynams, kurie padėjo sunkią valandą, palydint į paskutinę kelionę mylimą Tėvelį, senelį Igną GUBURĮ.

Sūnus Kazys

Už pagalbą, nuoširdumą ir užuojautą dėkojame klebonui V. Smagurauskui, giesmininkams, ritualinių paslaugų „Stiliaus namai“ kolektyvui, LR seimo nariui, kultūros ministrui Š. Biručiui, LSDB Ignalinos skyriaus pirmininkui ir nariams, giminėms, draugams, visiems užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę Mamertą KRAPAUSKĄ.

Artimieji

Nuoširdžiai dėkojame Nerijui Šerėnui, seniūnams J. Politai ir J. Veličkai, kunigams M. Savickui ir A. Valatkai, giminėms ir kaimynams, padėjusiems į paskutinę kelionę palydėti Juozą PAUKŠTĘ.

Sūnus Darius, Onutė ir Danius Dunauskai

Kūniškas mąstymas – tai mirtis, o dvasiškas – gyvenimas ir ramybė. -Rom. 8, 6

Į paskutinę žemiškąją kelionę pagarbiai palydėjome Justiną GAIŽUTĮ. Nuoširdžiai dėkojame kunigui D. Braziuliui, giesmininkams, R. Spuliui ir jo įmonės „Romnesa“ kolektyvui, Nerijui Šerėnui ir jo „Stiliaus namai“ kolektyvui, kaimynams, draugams ir artimiesiems.

Žmona, dukra ir anūkas su šeima